Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Mechanikos skyrius

J. Basanavičiaus g. 53, LT-76179 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 59 81
Faks. (8 41) 54 59 81
El. paštas mechanikos.sk@sprc.lt2020-2021 m. naujienos ir įvykiai

Dalyvavimas nuotolinėje tarptautinėje mokytojų ir mokinių konferencijoje

2021 05 13


Š.m. balandžio 28 dieną nuotolinėje tarptautinėje konferencijoje „Mokinio kompetencijų ugdymas: patirtys ir iššūkiai“, kurią organizavo Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras bei Šiaulių sporto gimnazija, mokytojai ir mokiniai iš Lietuvos ( Šiaulių, Gargždų, Vilniaus, Klaipedos, Radviliškio), Norvegijos ir Italijos dalinosi patirtimi apie naujausias mokymo(si) tendencijas ir iššūkius.
Buvo pristatyti metodiniai pranešimai apie ugdymo kompetencijų sampratą („Kompetencijos samprata ir reikšmė ugdymo potekstėje“), popamokinės veiklos įvairovę („Kryptinga popamokinė veikla - visapusiško mokinio asmenybės ugdymo(si) galimybė“), mokinių įgūdžių lavinimo metodus („Įgūdžiai, kurių šiandien reikia jaunimui ir kaip juos ugdyti(s), taip pat buvo pristatytos kryptingos ir įvairiapusės projektinės veiklos („Galima mokytis kitaip: mokinių bendrųjų kompetencijų ugdymas projektinėje ir neformalioje veikloje“) ir kiti.
Konferencijoje sėkmingai dalyvavo MAM 20/1 grupės mokinys Arnas Bataitis. Jis pristatė savo parengtą anglų kalbos-lietuvių kalbos pranešimą apie laiko planavimą ir jo valdymą „Laiko planavimo svarba kasdieniniame gyvenime“ ( angl. Time Management). Pranešimo santrauka: Nuolatinis skubėjimas ir nerimas neprives prie geresnio rytojaus, todėl, norint pasiekti išsikeltus tikslus ir gyventi harmonijoje, svarbu išmokti tinkamai planuoti savo laiką. Terence McKenna yra pasakęs: „Jei neturėsi plano, tapsi kažkieno kito plano dalimi“ . Kad taip neatsitiktų, reikia valdyti savo laiką. Laiko kontrolė padeda išsikelti aiškius tikslus, susidaryti dienotvarkę taip, kad visi darbai būtų atlikti laiku, kitaip sakant, kad viską spėti. Džiaugiamės ugdytinio parodyta iniciatyva. Mokiniui padėjo pasiruošti anglų kalbos mokytoja metodininkė Diana Misevičienė.

prakttinio_mokymo_centras.png
2.png
mokytoju kambarys.png
3.png
bibliotekos katalogas.jpg
sale (2).png
savu keliu.jpg