Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Mechanikos skyrius

J. Basanavičiaus g. 53, LT-76179 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 59 81
Faks. (8 41) 54 59 81
El. paštas mechanikos.sk@sprc.ltIstorija

Mūsų mokykla buvo atidaryta 1964 m. ir vadinosi MPTM
Nr. 29 (miesto profesinė technikos mokykla Nr.29)

Pirmaisiais mokslo metais mokykloje pradėjo mokytis 75 jaunuoliai, kurie mokėsi šaltkalvio-santechniko, šaltkalvio-vamzdžių tiesėjo, suvirintojo elektra ir dujomis, elektromonterio specialybių, o 27 mokiniai mokėsi tinkuotojo- dažytojo,plytelių klojėjo specialybių.

Tais pačiais metais pradėta bendrabučio ir mokomųjų dirbtuvių statyba. Statybose aktyviai talkino ir moksleiviai. Mokomosios šaltkalvystės ir apdailininkų dirbtuvės laikinai buvo įrengtos mokyklos pusrūsyje, o moksleivių bendrabutis- mokyklos pirmame aukšte (dabartiniuose 15 ir17 kabinetuose).

Pirmuoju mokyklos direktoriumi skiriamas Jonas Vencius (dabar jau išėjęs Anapilin).Pavaduotoju mokymo- gamybos reikalams- Vytautas Šliogeris. Pirmosios grupės meistru dirbo Z. Jeselskis.

Statybinių organizacijų lėšomis skubos tvarka mokykla paruošė 24 elektromonterius ir 25 šaltkalvius- montuotojus.

Vėliau pradėta ruošti ir daugiau statybos darbų profilio specialybių. Moksleivių skaičius išaugo net iki 600.

1966-1974 metais mokyklai vadovavo Vytautas Šliogeris.

1968m. mokykla pervadinama į MVPTM (miesto vidurinė profesinė technikos mokykla) ir ruošiami moksleiviai turi galimybę įsigyti vidurinį išsilavinimą.

Mūsų mokyklą baigę mokiniai kaip buvo žinomi visoje respublikoje. Mokiniai padėjo statyti Jonavos azotinių trąšų gamyklą, Ignalinos atominę elektrinę, Mažeikių „Naftą“.

Šiaulių mieste beveik nėra stambesnio objekto, kur nebūtų dirbę mūsų mokykloje paruošti aukštos kvalifikacijos specialistai. Tai Televizorių gamykla ,,Tauras“, viešbutis „Šiauliai“, Gimdymo namai, Teniso kortai. Padėjo statyti gyvenamuosius namus Dainų ir Gytarių mikrorajonuose.

1974-1975 metais mokyklai vadovavo direktorius Edvardas Gudelis, o 1975-1978 metais mokyklos direktorius –Petras Gaurilčikas(jau išėjęs Anapilin).

1978 metais mokyklos direktoriumi skiriamas Vytautas Vitkus, kuris mokyklai vadovo iki 2014 metų rugsėjo 1 d. Jis buvo vienas iš seniausiai dirbančių vedėjų ŠPRC.

Mokykla garsėjo turininga užklasine veikla. Vyko chemikų, fizikų respublikinės olimpiados, profesijų respublikiniai konkursai, skaitovų zoniniai ir respublikiniai konkursai, kur mūsų mokiniai užimdavo prizines vietas. Mokykloje veikė ,,Tautų draugystės“ klubas. Šio klubo nariai susirašinėdavo su kitų respublikų mokiniais, vykdavo į dalykinius susitikimus.

Tautinių šokių kolektyvas ne kartą dalyvavo respublikinėse dainų šventėse.

Estradinis ansamblis respublikiniame konkurse laimėjo II-ąją vietą, o zoninėse varžybose ne vieną kartą tapo nugalėtoju.

Daug pasiekimų sulaukta ir sporto srityje, pelnyti čempionų vardai ne vienoje sporto šakoje.

1988 metais mokykla keičia pavadinimą - Šiaulių II-oji PTM(II-oji profesinė technikos mokykla ).

1993 metais įrengtas autoservisas ir pasiūlytos naujos specialybės: automobilio remontininkų, pastatų inžinerinės įrangos montuotojų ir autoelektrikų.
Mokykla organizuodavo kursus bedarbiams pagal darbo biržos siuntimą ir padėdavo jiems įsigyti santechniko-suvirintojo elektra ir dujomis, suvirintojo elektra ir dujomis kvalifikacijas.

2000 m. mokykla pavadinama Šiaulių statybos ir komunalinių paslaugų mokykla.

2004-07-01d. mokykla yra prijungiama prie visų Šiaulių miesto profesinių mokyklų ir tampa ŠPRC (Šiaulių profesinio rengimo centro) Statybos ir mechanikos skyriaus Mechanikos sektoriumi.

Šiandien Mechanikos sektoriuje mokosi 529 mokiniai. Mokinius moko 42 vidurinio ugdymo ir profesijos mokytojai. Ruošiami 6 specialybių kvalifikuoti darbininkai su vidurinio ugdymo programa:

  • Automobilių remontininkai;
  • Automobilių kėbulo remontininkai;
  • Automobilių elektros įrengimo remontininkai;
  • Suvirintojai;
  • Pastatų inžinerinės įrangos montuotojai;
  • Elektromontuotojai.

Mokiniai, baigę 8-10 klasių, priimami į šias specialybes be vidurinio ugdymo programos:

  • Apdailininkų;
  • Sienų ir krosnių mūrijimo bei tinkavimo darbų statybininkų.

Mechanikos sektorius yra populiarus tarp kitų Šiaulių profesinio rengimo centro profesinių mokyklų.

Šiandien populiariausios specialybės yra automobilių remontininkų, automobilių elektros įrengimo remontininkų, elektromontuotojų. Tokią paklausą diktuoja šių dienų darbo rinka.

Mokiniai ne tik mokosi bendrojo lavinimo dalykų, specialybės paslapčių, bet ir aktyviai dalyvauja sektoriaus gyvenime, turi galimybę savo profesines žinias ir įgūdžius tobulinti stažuotėse užsienyje.

Mokiniai aktyviai įsijungia į mokyklinius projektus, ruošia pranešimus, dalyvauja diskusijose, ruošia savo kūrybinių darbų parodas. Mokykloje veikia jaunuolių ansamblis, kuris ne tik koncertuoja švenčių progomis mūsų sektoriuje, bet ir pasirodo ŠPRC renginiuose.

Mokiniai dalyvauja olimpiadose, įvairiuose ŠPRC, Šiaulių miesto bei respublikos konkursuose. Laimėtos prizinės vietos.

Šauniai jaunuoliai pasirodo ir sportinėje veikloje. Aktyviai dalyvauja ŠPRC ir miesto organizuojamuose sporto renginiuose. Turime nemažai ir nugalėtojų.

2014 m. lapkričio 27 d. iškilmingai atidarytas ES struktūrinių fondų lėšomis pastatytas ir įrengtas naujas specialiųjų statybos darbų praktinio mokymo centras.
Atidaryme dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

Sektoriniame centre sumontuoti moderniausi suvirinimo dujomis, elektra ir pusautomačiais įrengimai, pastatyta naujausia santechnikos, vėdinimo ir elektromontavimo darbų mokymui skirta įranga, įrengti šiuolaikiški mokymo kabinetai.

Nuo šių metų parengtos ir pasiūlytos naujos programos baigusiems 12 klasių mokiniams: suvirintojo, santechniko, automobilių elektromechaniko.


2015 metų vasario mėn. 09 d. tapome atskiru Mechanikos skyriumi.

 

prakttinio_mokymo_centras.png
2.png
mokytoju kambarys.png
3.png
bibliotekos katalogas.jpg
sale (2).png
savu keliu.jpg