Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Mechanikos skyrius

J. Basanavičiaus g. 53, LT-76179 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 59 81
Faks. (8 41) 54 59 81
El. paštas mechanikos.sk@sprc.ltProjektinė veikla


Dalyvavimas  projektuose 2009 m..

 • Leonardo da Vinci programos projektas „ IKT kompetencijos – profesinės karjeros galimybė“, 2009 -03-29 d.-2009- 04-04 d. Norvegijoje stažavosi Daiva Tamoliūnienė;
 • Leonardo da Vinci programos projektas „ IKT kompetencijos – profesinės karjeros galimybė „ 2009-05-03 d.- 2009-05-10 d. Turkijoje stažavosi Renata Nakienė;
 • Kvalifikacijos tobulinimas pagal COMENIUS projektą „Mokymosi visą gyvenimą galimybės“ 2009-10-11 d. -2009-10-24 d. Anglijoje stažavosi Diana Misevičienė ;
 • Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas tęstinis projektas „ Pažink pasaulį nepakenkdamas sau“ (projekto kuratorė Banguolė Šimkūnienė).

 

 Dalyvavimas projektuose 2010 m. 

 • Leonardo da Vinci programos projektas „Automobilių remonto specialybių mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas- integracijos į darbo rinką sėkmė”. 2010-11-07 d. – 2010-11-27 d. stažuotę Vokietijoje atliko 4 mokiniai iš SAM8 grupės, lydėjo mokytoja Genovaitė Paurienė;
 • Leonardo da Vinci programos projektas „Atsinaujinantys energijos šaltiniai profesiniame rengime”. 2010-10-02 d. – 2010-10-17 d. stažuotę Vokietijoje atliko Romualdas Kazlauskas;
 • Leonardo da Vinci programos projektas „Socialinio dialogo įtaka mokymo kokybei”. 2010-01-31 d. – 2010-02-06 d. stažuotę Latvijoje atliko Nijolė Gelžinienė;
 • Euroregioninio lygio partnerių Lietuvoje ir Norvegijoje stiprinimas “Šiandienos kompetencijos ateities verslui - Įkvėpk! Dalinkis! Skatink!“. 2010-11 d. dalyvavo 7 profesijos mokytojai (Pramonės amatų rūmų projektas).
 • Švietimo plėtotės centro vykdomas projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ įgyvendinti pradėtas nuo 2010-09-01 d. iki 2012-03 -27 d. (dalyvauja 7 mokytojai);
 • Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas tęstinis projektas „Pažink pasaulį nepakenkdamas sau“ (projekto kuratorė Branguolė Šimkūnienė).
 • Aktyvus dalyvavimas centro vidaus projekte - ankstyvasis profesinis orientavimas “Opa- 2”

 

Dalyvavimas projektuose 2011 m.

 • Leonardo da Vinci programos projektas „Automobilių remonto specialybių mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas- integracijos į darbo rinką sėkmė”. 2011-01-16 d. – 2011-02-05 d.stažuotę Airijoje atliko 4 mokiniai iš SAE8 grupės, lydėjo mokytoja Diana Misevičienė.
 • Leonardo da Vinci programos projektas „ Automobilių remonto specialybių mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas- integracijos į darbo rinką sėkmė”. 2011-03-06 d. – 2011-03-26 d. stažuotę Suomijoje atliko 4 mokiniai iš SAK8 grupės .
 • Leonardo da Vinci programos projektas „ Automobilių remonto specialybių mokinių profesinių įgūdžių tobulinimas- integracijos į darbo rinką sėkmė” 2011-03-27 d. – 2011-04-16 d. stažuotę Italijoje atliko 2 mokiniai iš SAE8 grupės; 2 mokiniai iš SAM8 grupės.
 • Leonardo da Vinci programos projektas „Profesinių ir bendrųjų gebėjimų dermė - sėkmingos karjeros pradžia“. 2011-11-06 d. – 2011-11-26 d. stažuotę Vokietijoje atliko 2 mokiniai iš SAE9 grupės; 2 mokiniai iš SAM9 grupės, lydėjo mokytoja Renata Nakienė
 • Švietimo plėtotės centro vykdomas projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ įgyvendinti pradėtas nuo 2010-09-01 d. iki 2012-03-27 d. (dalyvauja 11 mokytojų), dalyvaujame projekto tęsinyje iki 2013-08-31 d. Projekto koordinatorė D. Šukutienė
 • Aktyvus dalyvavimas centro vidaus projekte - ankstyvasis profesinis orientavimas “Opa- 3“ 2011m. įvyko 11 renginių.

 Dalyvavimas projektuose 2012 m.

 

 • Leonardo da Vinci programos projektas „Verslumo ugdymo profesiniame mokyme tarptautinė patirtis“. 2012-11-08 d. – 2012-11-15 d. stažuotę Turkijoje atliko mokytoja Jurgita Dembinskienė;
 •  Švietimo plėtotės centro vykdomas projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ įgyvendinti pradėtas nuo 2010-09-01 d. iki 2012-03 -27 d. (dalyvauja 7 mokytojai);
 • Aktyvus dalyvavimas centro vidaus projekte - ankstyvasis profesinis orientavimas “Opa“- pravesta 10 užsiėmimų

Dalyvavimas projektuose 2013 m.

 

 • Leonardo da Vinci programos projektas „Verslumo ugdymo profesiniame mokyme tarptautinė patirtis“. 2013-02-24 d. – 2013-03-02 d. stažuotę Ispanijoje atliko mokytojas Arvydas Bargaila.
 • Leonardo da Vinci programos projektas „Praktinio mokymo modernizavimos ir harmonizavimas statybos sektoriaus profesinio rengimo centruose“. 2013-04-06 d. – 2013-04-14 d. stažuotę Vokietijoje atliko mokytoja Diana Jasaitė.
 • Leonardo da Vinci programos projektas „Žalioji mokykla. Pradžia“. 2013-11-17 d. – 2013-11-23 d. stažuotę Vokietijoje5 mokiniai, mokinius slidėjo mokytoja Renata Šneiderytė.
 • Švietimo plėtotės centro vykdomas projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ projekto pratęsime (dalyvauja 11 mokytojų);
 •  Aktyvus dalyvavimas centro vidaus projekte - ankstyvasis profesinis orientavimas “Opa“- pravesta 12 užsiėmimų.


Dalyvavimas projektuose 2014 m.

 

 • Leonardo da Vinci programos projektas „Inovatyvūs sprendimai reitinguojant mokinius į profesinio rengimo sistemą“. 2014-05-09 d. – 2014-05-16 d. stažuotę Prancūzijoje atliko mokytojos Branguolė Šimkūnienė, Violeta Vileikienė.
 • Leonardo da Vinci programos projektas „Briugės komunikatas. Bendrą 2020 m. profesinio mokymo viziją įgyvendinant Lietuvos statybos sektoriaus profesinio rengimo centruose“. 2014-04-25 d. – 2014-05-04 d. stažuotę Vokietijoje atliko mokytojos Sonata Vančauskienė, Jurgita Dembinskienė.
 • Leonardo da Vinci programos projektas „Šaltkalvių specialybės mokinių praktika užsienyje“. 2014-04-20 d. – 2014-05-04 d. stažuotę Vokietijoje atliko 3 mokiniai;
 • Leonardo da Vinci programos projektas „Šaltkalvių specialybės mokinių praktika užsienyje“. 2014-05-18 d. – 2014-06-08 d. stažuotę Maltoje atliko 3 mokiniai;
 • Erasmus+ mobilumo projektas „ Mobilumas- inovacijos- patirtis“. 2014-11-16 d. – 2014-11-21 d. stažuotę Vokietijoje atliko 6 mokiniai, lydėjo mokytoja R. Šneiderytė.
 • Švietimo plėtotės centro vykdomas projektas „Mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14-19 metų mokiniams, II etapas: gilesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui“ projekto pratęsime (dalyvauja 11 mokytojų);
 • Aktyvus dalyvavimas centro vidaus projekte - ankstyvasis profesinis orientavimas “Opa“- pravesta 11 užsiėmimų.

Dalyvavimas projektuose 2015 m.

 

 • Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos vykdomame projekte, skirtą 9–12 klasių mokinių medijų ir informaciniam raštingumui (toliau – MIR) ugdyti. Projekto pradiniame etape parengta metodinė MIR ugdymo medžiaga bus pristatyta seminaruose 2015 m. kovo–gruodžio mėn. Projekte dalyvauja 5 narių komanda.
TOP 20 geriausi.png
prakttinio_mokymo_centras.png
issirink_profesija.jpg
MUKIS.gif
video_parastes.gif
100 geru darbu.jpg
100_specialistu.jpg
bibliotekos katalogas.jpg