Ekstranetas | Virtuali mokymosi aplinka

Šiaulių profesinio rengimo centras
Mechanikos skyrius

J. Basanavičiaus g. 53, LT-76179 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 59 81
Faks. (8 41) 54 59 81
El. paštas mechanikos.sk@sprc.ltReikalingi dokumentai

Informacija apie mokymosi galimybes teikiama tel. 8 656 69 020, el. p. karjeroscentras@sprc.lt ar atvykus į Karjeros centrą (Gardino g. 4, Šiauliai).

Stojantieji, gavę kvietimą pasirašyti profesinio mokymo sutartį, privalo atvykti į Šiaulių profesinio rengimo centrą (Gardino g. 4, Šiauliai) ir pateikti tokius dokumentus:

1. Asmens tapatybės dokumentą (tapatybės patvirtinimui).
2. Stojančio į mokymo įstaigą ir įdarbinamo nepilnamečio medicininę pažymą, forma 086/a.
3. Stojantieji iki 18 metų – Vaiko sveikatos pažymėjimą, forma Nr. 027-1/A.
4. Brandos atestatą arba pagrindinės mokyklos baigimo pažymėjimą.
5. Fotonuotrauką (3x4 cm), pageidaujantys gyventi bendrabutyje – 2 fotonuotraukas).
6. Užsienio valstybių piliečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.
7. Stojantieji, įgiję pagrindinį išsilavinimą ir pageidaujantys mokytis pagal pirminio profesinio mokymo kartu su viduriniu ugdymu programas, užpildo anketą (sutarties pasirašymo vietoje).

Stojantieji, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, pateikia atitinkamus dokumentus:

1. Pedagoginės psichologinės tarnybos ar švietimo pagalbos tarnybos pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių.
2. Gydytojo oftalmologo regėjimo būklės įvertinimą, jei stojantysis turi regėjimo sutrikimų.
3. Gydytojo surdologo klausos įvertinimą su klausos tonine audiograma, jei stojantysis turi klausos sutrikimų.
4. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo ir (ar) gydytojo ortopedo ir (ar) gydytojo neurologo fizinės ir judėjimo būklės įvertinimą, jei stojantysis turi fizinių ir judėjimo sutrikimų.
5. Gydytojo psichiatro įvertinimą ir rekomendaciją, jei stojantysis turi elgesio ir (ar) emocijų sutrikimų.
6. Sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų rekomendaciją, jei stojantysis serga lėtine liga.
 

prakttinio_mokymo_centras.png
bibliotekos katalogas.jpg
savu keliu.jpg
fb.png